Hida Kamuro

Młody, odważny samurai, dowódca oddziału Hida

Description:

Pierwszy raz spotkany w Kuni Shiro, gdzie Nuriko widziała Hida Kamuro przygotowującego się do wymarszu, kiedy ona sama wychodziła do Toishi-Mura.

Drugi raz spotkali się podczas feralnej wyprawy Hida z którą wyruszyła Kuni Miwa. W trakcie przystanku, na którym Nuriko odłaczała się od grupy poprosił ją o błogosławieństwo i ochronę. Nuriko, nie chcąc zawieść młodego samuraja, ofiarowała mu wstęgę z wypisaną na niej modlitwą do kami oraz zawezwaniem Hida “Nie zawiodę”.

Kiedy wróciła do Shiro Kuni Kamuro przyszedł do niej podziękować za jej pomoc dzięki której ocalił siebie i swój oddział. Wyznał jej, że podczas tej walki zrozumiał wreszcie co oznacza zawezwanie Kraba “Jesteśmy murem”. Podarował jej proporzec swojego oddziału, który niósł podczas tej wyprawy.

Bio:

Młody samurai Hida, w służbie Hida

Hida Kamuro

Droga Kraba Warenhari Warenhari