Kinataka Makoto

doświadczony, dojrzały samurai, shugenja

Description:
Bio:

Kinataka Makoto

Droga Kraba Warenhari Warenhari